Jason Mohammad ar daith i Mecca

Profiad emosiynol ac ysbrydol oedd mynd i Mecca i’r darlledwr adnabyddus Jason Mohammad.  Eleni fe aeth ar bererindod i ddinas Mecca, gan gofnodi’r profiad yn yr olaf yng nghyfres Y Daith, nos Sul, 8 Tachwedd ar S4C.
 
 
 
Magwyd Jason yn Nhrelái yng Nghaerdydd, a dyma’i ‘Umrah’ gyntaf.  Wrth wneud y bererindod i ddinas Mecca, Sawdi Arabia, cafodd ymweld â’r mannau sanctaidd fel Y Ka’ba sy’n gysylltiedig ag Abraham a'r Proffwyd Muhammad.
 
"Roedd e mor anhygoel i fod yn agos at Allah," meddai Jason wrth sôn am ei daith. "Roeddwn i mor emosiynol. Doeddwn i ddim am adael. Rwy’n teimlo fod y profiad wedi newid fy mywyd. Dwi mor hapus gyda beth dwi’n ei wneud a gyda phwy ydw i," meddai.
 
Wedi dilyn y ffydd ar hyd ei fywyd, fe aeth ei dad, Afzal Mohammad, ar bererindod i Mecca yn 2006, a dyna ysbrydolodd Jason i wneud y daith.
 
Pan roedd ef a’i frawd yn blant, byddai pob dydd Sadwrn yn ddiwrnod ychwanegol o ddysgu i’r ddau. "Roedd yn dipyn o ‘raw deal’ gorfod dysgu Arabeg a’r Corân bob dydd Sadwrn tra bod bechgyn eraill allan yn chwarae ond, wrth edrych yn ôl, dwi’n ddiolchgar," meddai Jason.
 
Roedd yn gryn dasg i Jason a’r cwmnïau cynhyrchu i sicrhau'r hawliau i ffilmio ar y bererindod o Jeddah i Mecca.  Cynyrchiadau Elan a chwmni Rondo Media fu’n gyfrifol am y rhaglen, o dan lyw’r cynhyrchydd Linda-Wynn Jones.  Buon nhw’n trafod y ffilmio gyda’r awdurdodau yn Sawdi Arabia dros gyfnod o dri mis. Ond fe dalodd eu hymdrechion ar eu canfed pan lwyddon nhw i gael lluniau o’r daith gyfan, hyd yn oed o fewn y ddinas sanctaidd, Mecca.
 
Mewn gwisg ihram - y ddau ddarn o gotwm gwyn mae pob pererin yn gwisgo i ymweld â Mecca - mae Jason yn cychwyn o Jeddah am saith y bore ar ddiwrnod cyntaf Ramadan, mis ymprydio’r ffydd Islam. 

Adeg Ramadan, nid yw Mwslemiaid yn bwyta nac yn yfed yn ystod oriau’r dydd ac felly roedd mynd ar y bererindod hon, mewn gwlad sydd â thymheredd o 40 gradd selsiws, yn gryn gamp i Jason.
 
Ym Mecca, cawn ei weld yn dilyn defodau arbennig am dair awr cyn cael torri ei wallt mewn ffordd symbolaidd sy’n nodi diwedd y bererindod.
 
Yn y rhaglen, mae Jason, a ddysgodd Gymraeg yn yr ysgol a’i hastudio yn y brifysgol yn Abertawe, yn datgelu ei falchder mawr o fod yn Gymro.  Ond mae’n cyfadde’, ar yr un pryd, nad yw pethau wedi bod yn rhwydd i Fwslemiaid yng Nghymru ers 9/11. 
 
"Rwy’n gyfforddus fel Mwslim ac fel Cymro," meddai.  "Ond mae beth sydd wedi digwydd yn rhyngwladol dros y deng mlynedd diwethaf yn golygu bod pobl yn canolbwyntio ar y gwahaniaethau rhwng y gorllewin ac Islam.  Mi oedd yna lot o negyddiaeth ac mae’r negyddiaeth yn dal gyda ni yn anffodus ar ôl 2001."
 
Ar adeg yr ymosodiadau ar y World Trade Centre yn Efrog Newydd aeth Jason i Fae Caerdydd i gyfweld â rhai o’r Mwslemiaid lleol ar gyfer y Newyddion. "Mi oedden nhw mor drist ac yn dweud nad dyma’r Islam yr oedden nhw yn credu ynddo. Holl ystyr ein crefydd yw heddwch a dyna’r neges gawn ni yn Mecca," meddai Jason.
Y Daith: Jason Mohammad
Nos Sul, 8 Tachwedd, 8.00pm, S4C 
Cyd-gynhyrchiad Rondo Media a Chynyrchiadau Elan ar gyfer S4C